INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

Psychoterapie

  • PODPORA A VEDENÍ
    NA CESTĚ OSOBNÍHO RŮSTU
    A PŘI HLEDÁNÍ VNITŘNÍ POHODY
  • PSYCHOLOGICKÁ POMOC V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Profesní poradenství

  • ASISTENCE PŘI HLEDÁNÍ
    NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ
  • PRACOVNĚ-PRÁVNÍ LEGISLATIVA