FIREMNÍ PÉČE

Personální poradenství

 • JEDNORÁZOVÁ CÍLENÁ SPOLUPRÁCE
  (NAPŘ. OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE, VYTVOŘENÍ PERSONÁLNÍCH DOKUMENTŮ)
 • DLOUHODOBĚJŠÍ SPOLUPRÁCE NA BÁZI EXTERNÍHO PERSONALISTY

ISO Systémy

 • NASTAVENÍ PROCESŮ A POMOC S VYTVOŘENÍM DOKUMENTACE PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ:
 • ISO 14001 (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
 • OHSAS 18001 (BOZP)
 • ISO 50001 (ENERGIE)
 • ISO 9001 (KVALITA)

Bezpečnost práce

 • AUDIT DOKUMENTACE A PROCESŮ BOZP
  NA PRACOVIŠTI